เกี่ยวกับเรา


บริษัท โกลบอลเน็ตเวอร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มดำเนินก่อตั้งเมื่อวันที่16มีนาคม2542 จนถึงปัจจุบันทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0105542019080 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่5/1โครงการวิซีโอร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กทม.

     บริษัทเล็งเห็นซึ่งการเติบโตทางด้านธุรกิจทั้งทางด้านเศรฐกิจและเทคโนโลยี่ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงมีแนวคิดการตอบรับการเติบโตของเศรษฐกิจดังกล่าว โดยได้จัดเตรียมองค์กรและทีมงานขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้า

ที่ต้องการวางขยายพื้นที่สำนักงานหรือจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์(SERVER ROOM)รวมถึงการออกแบบตกแต่งพื้นที่สำนักงานพร้อมวางระบบทุกอย่างให้สอดคล้องกับการทำงานให้ทันสมัยสะดวกประหัยดและปลอดภัยด้วยงบประมาณที่่ท่าน

ต้องการให้สำเร็จทั้งโครงการ(One stop Service)ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญมากว่า20ปีและเรามีอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพหลังการวางระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานได้อย่างแม่นยำ โครงการต่างๆที่บริษัทฯ

ดำเนินการผ่านมาทำให้เกิดความเชื่อถือได้ในปัจจุบัน เช่น บริษัท ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จำกัดมหาชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอาคารสงเคาระห์ บริษัทและองค์กรต่างๆอีกมากรวมถึงงานราชการ ชึ่งล้วนเป็นผลงานจากทางบริษัทฯที่ให้บริการ ทั้งสิ้น

       หากท่านกำลังมองหาบริษัท ที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบและเพิ่มเติมยอดขายให้แก่ท่าน เรายินดีรับใช้องค์กรของท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง.

Visitors: 7,160