ยินดีต้อนรับสู่เว๊ปไซต์ โกลบอลเน็ตเวอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือผู้ชำนาญการด้านการตกแต่งภายใน โดยเฉพาะการจัดเตรียมพื้นที่สำนักงานหรือการขยายพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรต่างๆเรามีความสามารถในการวางระบบต่างๆเพื่อรองรับกับการใช้เทคโนโลยี่เช่นระบบLAN ,Telephone,Air condition,Access control,Power,Lighting,Security,ฯลฯ งานต่างๆเรามีความชำนาญการติดตั้งมาไม่น้อยกว่า20ปี เราคือผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ และเราจะทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจสงูสุด.
   งานตกแต่งภายในและงานระบบต่างๆเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในกลุ่มสื่อสาร เช่น True corperation ด้านธุรกรรมการเงิน เราได้รับความไว้วางใจ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน)จำกัด และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ทำการติดตั้งระบบต่างๆพร้อมทั้ง ตกแต่งภายใน(Trunkey Solution)ในหลายๆสาขาต่างๆที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่างผู้มีประสพการณ์มากว่า20ปีOur Service

Our Service
1.บริษัทฯมีประสพการณ์การติดตั้งระบบคอมผิวเตอร์(LAN)
2.บริษัทฯมีประสพการณ์การติดตั้งระบบโทรศัพท์(Telephone).
3.บริษัทฯมีประสพการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง(Power and Lighting).
4.บริษัทฯมีประสพการณ์การติดตั้งระบบFiber optic/Copper(communication)
5..บริษัทฯมีประสพการณ์การติดตั้งระบบแอร์(Air condition)
6.บริษัทฯมีประสพการณ์การ ตกแต่งภายใน สำนักงานทั่วไป(Intirio)
7.บริษัทฯมีประสพการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Visitors: 5,682